Solucan Gübresi Yapımı

Ülkemizde yeni gelişmekte olan bir sektör olan solucan gübresi üretimi, çok fazla sermaye olmadan yapılamayacak bir iştir, daha çok sayıda çalışan için gerekli değildir ve bu herkes eğitim aldıktan sonra yapılabilir. Ülke ekonomisine ve ekolojik yaşama değer katabilecek olan bu sektör, aynı zamanda solucan gübresi yapımı kimyasal gübrelerin toprağa verdiği zararı da en aza indirmektedir. 

Continue Reading…