Senette Yazım Hataları Sorun Olur Mu?

Senette Yazım Hataları Sorun Olur Mu?

Senet borç veren kişinin alacaklarını garantiye alan bağlayıcı ve bir kıymetli evrak olduğu için “Senet nasıl yazılır?” sorusu önem kazanmaktadır. Senet doldurulurken yapılan yanlışlar senedin geçerliliğini ortadan kaldırabilir.

Senette yazım hatalarının yapılması durumunda senedin geçerliliğinin zedeleneceği düşünülebilir. Özellikle borç miktarının doğru yazılıp yazılmadığı alacaklının hak kaybına uğramaması adına büyük önem taşır. Ancak bazı Yargıtay kararlarında yapılan yanlışların aşırı şekilci bir şekilde değerlendirilmesinin hak kaybına uğramaya neden olabileceği ve bu nedenle senedin şartlarının kabul edilmesi gerektiği bulunmaktadır.

Senette yapılması en çok korkulan yanlışlardan biri şüphesiz borç miktarının yazımmıdır. Senet düzenlenirken alınan borç miktarı hem rakamla hem de yazı ile yazılır. Rakamla “20000” yazılan ancak yazı ile “yirmi” yazılan senetlerde ilk bakışta bir sorun olsa da yapılan değerlendirmeler 20 TL için senet düzenlenemeyeceği ve dolayısıyla rakam ile belirtilen bedelin geçerli olacağı yönündedir. Ancak her yazım yanlışı alacaklının lehine değerlendirilecek diye bir genelleme yapılmamalıdır. Bu nedenle mümkün olduğunca borç tutarı yazılırken dikkatli olunmalı ve senedin geçersiz sayılabileceği şartlar yaratılmamalıdır.

Senette TC kimlik numarası, alacaklının ve borçlunun bilgileri doğru yazılmalıdır. Bunun temel sebebi hak kaybına uğramayı engellemek ve muhatapları net bir şekilde belirtmektir.

Üzerinde Değişiklik Yapılan Senet Geçerli Olur Mu?

Senetlerde bazı durumlarda değişiklik yapılabilir ancak bu değişikliklerin nasıl yapılacağı senedin geçerliliğini koruması adına önem taşır. Örneğin borç verilen tutar çizilmişse ve yeni bir borç tutarı yazılacaksa ilk olarak yanlış yazılan tutar okunacak şekilde üzeri çizilir, altına yeni borç tutarı yazılır ve bu kısma; yeni yazılan borcun yanına borçluya imza attırılır. Borçlunun senedin altındaki imzası ile değişiklik yapılan kısımdaki imzası aynı değilse senet geçerliliğini kaybeder.

Bu koşullar sağlanmadığı takdirde; senedin üzerinde kazınma, silinme ya da karalanma gibi işaretler bulunuyorsa senedin geçerliliğinden bahsedilemez. Senet üzerinde oynama yapıldığını anlayan, düşünen ya da gören kişiler alacaklıya dava açıp senedin bilirkişi tarafından incelenmesini talep edebilir.

Senet üzerinde değişiklik yapanlar da senet üzerinde değişiklik olmadığı halde değişiklik yapıldığını öne sürüp iddiaları gerçek olmayanlar da yaptırımla karşılaşır.

Bir cevap yazın